Vedtægter

Grundejerforenings vedtægter kan læses her.

Lokalplanen kan ses her.

Det skal anføres, at Ny Horsens kommune har godkendt vedtægterne. Det skete d. 1. april 2008. De underskrevne og godkendte vedtægter kan læses her

8751 Gedved